حکیم مومن تبریزی

رشته فعالیت و شغل بهداشت و درمان > داروی گیاهی، پخش
نام کامل واحد شغلی حکیم مومن تبریزی
توصيف شغل
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی ابراهیمیان
استان تهران
شهر تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی خ بهار شیراز- خ کارگر- ش۴۱/۲
وب سایت http://www.hakimmomen.com
شماره تلفن ۷۷۵۳۸۸۲۴
شماره دورنگار ۷۷۵۳۸۸۲۴
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
متن پیام