ایران خودرو نمایندگی ۱۱۱۸

رشته فعالیت و شغل خودرو و سایر وسایل نقلیه > خودرو، تعمیر
نام کامل واحد شغلی ایران خودرو نمایندگی ۱۱۱۸
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی یوسف
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی نصیرپور
استان تهران
شهر تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی شهرک غرب - خیابان ایران زمین - روبروی ساختمان مینا
شماره تلفن ۸۸۵۹۰۷۱۱
شماره دورنگار ۸۸۳۶۰۷۳۱
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
متن پیام