دکتر غلامحسین عابدین زاده

رشته فعالیت و شغل بهداشت و درمان > پزشک، چشم پزشک
نام کامل واحد شغلی دکتر غلامحسین عابدین زاده
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی غلامحسین
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی عابدین زاده
استان تهران
شهر تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی مطهری (تخت طاووس) - بین خیابان سلیمان خاطر و سهروردی
شماره تلفن ۸۸۳۰۳۸۰۹
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
متن پیام