دکتر منصور فتوت جاه

نام کامل واحد شغلی
دکتر منصور فتوت جاه
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
منصور
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
فتوت جاه
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
ولیعصر
شماره تلفن
۲۲۰۴۵۴۵۵
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام