مشاهده اطلاعات شرکت
رشته فعالیت و شغل بهداشت و درمان > پزشک، دندانپزشک
نام کامل واحد شغلی دکتر مهدی سمیعی
نام مدیر واحد شغلی مهدی
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی سمیعی
استان تهران
شهر تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی فجر
شماره تلفن ۸۸۳۰۰۱۷۷
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
وب سایت
متن پیام