مشاهده اطلاعات شرکت
رشته فعالیت و شغل بهداشت و درمان > پزشک، داخلی
نام کامل واحد شغلی دکتر محمد جواهریان
نام مدیر واحد شغلی محمد
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی جواهریان
استان تهران
شهر تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی شریعتی
شماره تلفن ۲۲۷۳۸۵۱۸
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
وب سایت
متن پیام