راهبران کیفیت آسیا

رشته فعالیت و شغل خدمات عمومی، فنی و مهندسی > خدمات مدیریت
نام کامل واحد شغلی راهبران کیفیت آسیا
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی محمدرضا
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی بدر طالعی
استان تهران
شهر تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی قیطریه، چیذر، سلیمانی، نبش خ خراسانی، ساختمان برایا، واحد ۳
وب سایت http://www.ajairan.com
پست الکترونیک info@ajairan.com
شماره تلفن ۲۲۶۸۵۰۴۴
شماره دورنگار ۲۲۶۸۶۵۱۸
نام های تجاری محصولات (برندها) AIA Registrars Iran
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
متن پیام