آزمایشگاه متالورژی و شیمی پلیمر پژوهشکده مهندسی جهاد

رشته فعالیت و شغل بهداشت و درمان > آزمایشگاه مواد غذایی
نام کامل واحد شغلی آزمایشگاه متالورژی و شیمی پلیمر پژوهشکده مهندسی جهاد
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی میثم
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی شکری
استان تهران
شهر تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی کیلومتر ۱۷ جاده قدیم کرج، روبروی مگاموتور، جنب شهرداری ۱۸، خ سولیران
وب سایت http://www.metallurgylab.com
پست الکترونیک info@metallurgylab.com
شماره تلفن ۶۶۲۸۲۲۷۳
شماره دورنگار ۶۶۲۸۳۶۹۳
نام های تجاری محصولات (برندها) آزمایشگاه متالورژی و شیمی پلیمر
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
متن پیام