شرکت انرژی دانا

رشته فعالیت و شغل صنایع ،مواد و محصولات معدنی و شیمیایی > حفاری
نام کامل واحد شغلی شرکت انرژی دانا
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی مهدی
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی کریمی
استان تهران
شهر تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری ۰۳
نشانی کامل پستی خیابان دستگردی (ظفر) - نرسیده به شریعتی - پلاک ۱۴۰ - ساختمان گروه انرژی دانا - طبقه سوم
کد پستی ۱۹۱۹۹۳۵۳۳۱
وب سایت www.danaenergy.ir
پست الکترونیک info@danaenergy.ir
شماره تلفن ۲۶۴۰۵۰۰۱
شماره دورنگار ۲۶۴۰۰۵۳۱
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
متن پیام