مشاهده اطلاعات شرکت
رشته فعالیت و شغل فناوری اطلاعات و ارتباطات و ماشین های اداری > رایانه، تولید نرم افزار
نام کامل واحد شغلی تآمین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین
نام مدیر واحد شغلی محسن
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی عزیزی
استان تهران
شهر تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری ۷
نشانی کامل پستی شهید بهشتی-میدان تختی-شماره ۲۲۵
وب سایت http://www.caspco.com
پست الکترونیک info@caspco.com
شماره تلفن ۸۲۱۵۲۰۰۰
شماره دورنگار ۸۲۱۵۲۱۵۰
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
وب سایت
متن پیام