تآمین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین

رشته فعالیت و شغل فناوری اطلاعات و ارتباطات و ماشین های اداری > رایانه، تولید نرم افزار
نام کامل واحد شغلی تآمین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی محسن
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی عزیزی
استان تهران
شهر تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری ۷
نشانی کامل پستی شهید بهشتی-میدان تختی-شماره ۲۲۵
وب سایت http://www.caspco.com
پست الکترونیک info@caspco.com
شماره تلفن ۸۲۱۵۲۰۰۰
شماره دورنگار ۸۲۱۵۲۱۵۰
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
متن پیام