مجتمع آموزشی برهان

رشته فعالیت و شغل آموزش و پژوهش > مجتمع آموزشی، پسرانه
نام کامل واحد شغلی مجتمع آموزشی برهان
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی جعفر
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی نقوی
استان تهران
شهر تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی بلوار فرحزادی- ارغوان غربی - تقاطع یادگار امام
وب سایت http://www.borhan.sch.ir
شماره تلفن ۲۲۰۸۹۹۵۹
۲۲۰۸۹۹۷۳
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
متن پیام