شرکت مهندسی امنیت گستر

نام کامل واحد شغلی
شرکت مهندسی امنیت گستر
توصيف شغل
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
عربی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
خیابان شهید بهشتی - پاساژ استقلال - طبقه ۲
کد پستی
4671933479
وب سایت
http://cctv1540.esam.ir
شماره تلفن
۲۲۲۴۷۱۲۲
۵۵۶۷۶۲۸۵
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام