ایران یدک

رشته فعالیت و شغل
نام کامل واحد شغلی
ایران یدک
توصيف شغل
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
دریانی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
خیابان امیرکبیر - خیابان سعدی جدید - بلوک ۱۰ اشرفی ش ۳۰۸
شماره تلفن
۳۳۹۲۶۷۵۰
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام