مصطفی حداد

نام کامل واحد شغلی
مصطفی حداد
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
مصطفی
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
حداد
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
کارگر
شماره تلفن
۸۸۰۰۲۹۴۳
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام