فروشگاه چوب برادران

نام کامل واحد شغلی
فروشگاه چوب برادران
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
عباس علی
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
خسروی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
پیروزی
شماره تلفن
۷۷۴۳۱۴۹۱
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام