آتش مهار

نام کامل واحد شغلی
آتش مهار
توصيف شغل
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
خانقلی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
تهران نو،خیابان شواخ، ۳۵/۱۳، پلاک ۱۰
شماره تلفن
۷۷۴۰۸۱۵۱
دورنگار
77432162
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام