ایرانیان تکنیک کیش

رشته فعالیت و شغل
نام کامل واحد شغلی
ایرانیان تکنیک کیش
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
علی
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
حقانی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
خیابان مطهری، خیابان لارستان، شماره ۱۹، واحد ۲
شماره تلفن
۸۸۸۰۵۳۶۳
۶۶۴۰۶۶۴۰
۶۶۴۱۴۰۶۵
۶۶۴۱۹۶۲۴
۶۶۴۹۷۶۸۸
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام