دیدبان جنوب

رشته فعالیت و شغل
نام کامل واحد شغلی
دیدبان جنوب
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
مرتضی
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
جاویدی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
بلوار نصر - کوچه ۲۶ - پلاک ۱۴
پست الکترونیک
m2javidi@yahoo.com
شماره تلفن
۴۴۸۵۶۵۲۱
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام