کاریابی آبگینه برتر

نام کامل واحد شغلی
کاریابی آبگینه برتر
توصيف شغل
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
خانم طالشی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
میدان صادقیه، بلوار فردوس، مجتمع تجاری آبگینه، طبقه ۳، واحد ۳۶
پست الکترونیک
ebadiradkhamsheh@yahoo.com
شماره تلفن
۴۴۰۴۰۵۴۵
۴۴۰۴۲۹۴۴
۴۴۰۹۱۷۵۹
دورنگار
44091759
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام