رازی

نام کامل واحد شغلی
رازی
توصيف شغل
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
ابتدای جاده ورامین - سه راه تقی آباد - به سمت امین آباد
شماره تلفن
تلفنخانه : ۳۳۴۰۱۲۲۰
تلفنخانه : ۳۳۴۰۱۲۲۱
تلفنخانه : ۳۳۴۰۱۲۲۲
تلفنخانه : ۳۳۴۰۱۲۲۳
تلفنخانه : ۳۳۴۰۱۲۲۴
تلفنخانه : ۳۳۴۰۱۲۲۵
تلفنخانه : ۳۳۴۰۱۲۲۶
تلفنخانه : ۳۳۴۰۱۲۲۷
تلفنخانه : ۳۳۴۰۱۲۲۸
تلفنخانه : ۳۳۴۰۱۲۲۹
خدمات ماشینی : ۳۳۴۰۱۶۰۳
خدمات ماشینی : ۳۳۴۰۱۶۰۴
روابط عمومی : ۳۳۴۰۱۶۰۵
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام