شرکت آبیاب

نام کامل واحد شغلی
شرکت آبیاب
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
مهرشاد
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
حاجی خانی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
خیابان سعدی جنوبی - شماره ۱۷۰
شماره تلفن
۳۳۹۴۲۵۶۰
۳۳۹۴۲۵۶۱
دورنگار
33942558
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام