مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

بیمارستان روانی /

مجموع مورد ها ۷
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: دکترحسین فوده
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بزرگراه شیخ فضل اله نوری - ابتدای اتوبان کرج
کد پستی: ۱۴۵۱۵/۳۹۶
شماره تلفن: تلفنخانه : ۴۴۰۷۰۴۴۱
تلفنخانه : ۴۴۰۷۳۳۲۸
شماره دورنگار: ۴۴۰۷۸۰۸۳
نام مدیر: دکتررضا صادقی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: کیلومتر ۷ جاده مخصوص، بزرگراه آزادگان، پشت پارکینگ شهید تندگویان
شماره تلفن: تلفنخانه : ۴۴۵۰۳۳۹۵-۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ابتدای جاده ورامین - سه راه تقی آباد - به سمت امین آباد
شماره تلفن: تلفنخانه : ۳۳۴۰۱۲۲۰
تلفنخانه : ۳۳۴۰۱۲۲۱
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ باهنر
شماره تلفن: ۲۲۲۸۰۳۸۰
۲۲۲۸۴۸۵۰
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: سعادت آباد
شماره تلفن: تلفنخانه : ۲۲۰۷۹۷۳۸
تلفنخانه : ۲۲۰۷۹۷۳۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ صدر
شماره تلفن: تلفنخانه : ۲۲۵۴۹۷۵۰
مشاورین : ۲۲۵۶۹۱۴۰
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: قیطریه
شماره تلفن: ۲۲۵۹۲۰۳۰