مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

سالن غذاخوری (رستوران) /

مجموع مورد ها ۹۷۷
انتخاب استان
مرتب سازی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: تهرانپارس
شماره تلفن: ۷۷۸۷۴۰۶۲
شغل: غذا، مواد خوراکی و صنایع غذایی > سالن غذاخوری (رستوران)
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مدنی
شماره تلفن: ۸۸۴۰۶۶۶۹
شغل: غذا، مواد خوراکی و صنایع غذایی > سالن غذاخوری (رستوران)
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: م تجریش - خیابان جعفری ش ۸
شماره تلفن: ۲۲۷۴۱۸۱۹
۲۲۷۴۱۸۲۱
شغل: غذا، مواد خوراکی و صنایع غذایی > سالن غذاخوری (رستوران)
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: سعادت آباد - میدان شهرداری - بلوار شمالی - نبش کوچه حسینی
شماره تلفن: ۲۲۳۷۳۳۴۸
۲۲۳۷۷۳۸۴
شغل: غذا، مواد خوراکی و صنایع غذایی > سالن غذاخوری (رستوران)
نام مدیر: نوری زاده
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میرداماد - بین نفت و شمس تبریزی - خ آرین واحد ۵۸ تجاری
شماره تلفن: ۲۲۲۵۲۵۳۸
۲۲۲۵۲۵۳۹
شغل: غذا، مواد خوراکی و صنایع غذایی > سالن غذاخوری (رستوران)
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: آزادی
شماره تلفن: ۶۶۰۰۰۵۷۱
شغل: غذا، مواد خوراکی و صنایع غذایی > سالن غذاخوری (رستوران)
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: آزادی
شماره تلفن: ۶۶۹۳۵۶۱۱
شغل: غذا، مواد خوراکی و صنایع غذایی > سالن غذاخوری (رستوران)
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده قم
شماره تلفن: ۵۵۹۰۳۸۴۱
شغل: غذا، مواد خوراکی و صنایع غذایی > سالن غذاخوری (رستوران)
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: قزوین
شماره تلفن: ۵۵۳۸۱۵۱۶
شغل: غذا، مواد خوراکی و صنایع غذایی > سالن غذاخوری (رستوران)
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شهرری
شماره تلفن: ۵۵۹۰۸۹۸۳
شغل: غذا، مواد خوراکی و صنایع غذایی > سالن غذاخوری (رستوران)
ابتدا  >  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ...  <  انتها