مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

مدرسه متوسطه دخترانه ( دوره اول/راهنمایی ) /

مجموع مورد ها ۴۱۰
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: خانم فراهی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان خراسان - خیابان ۱۷شهریور جنوبی - خیابان خلیلی کوچه امیری ش ۱
شماره تلفن: ۵۵۳۱۲۱۱۳
شغل: آموزش و پژوهش > مدرسه متوسطه دخترانه ( دوره اول/راهنمایی )
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: تهرانپارس - روبروی صنایع دفاع
شماره تلفن: ۷۷۳۰۵۶۸۲
شغل: آموزش و پژوهش > مدرسه متوسطه دخترانه ( دوره اول/راهنمایی )
نام مدیر: خانم قفقازیان
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شهرک حکیمیه - شهرک والفجر - نبش بوستان هشتم ش ۱
شماره تلفن: ۷۷۳۰۷۹۹۹
شغل: آموزش و پژوهش > مدرسه متوسطه دخترانه ( دوره اول/راهنمایی )
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: هاشمی
شماره تلفن: فکس : ۶۶۸۳۴۵۰۲
شغل: آموزش و پژوهش > مدرسه متوسطه دخترانه ( دوره اول/راهنمایی )
نام مدیر: خانم میرصمدی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ ۱۷شهریور - پائین تراز میدان خراسان - روبروی بانک مسکن - کوچه امینی نجفی ش ۶
شماره تلفن: ۳۳۵۵۵۰۱۷
شغل: آموزش و پژوهش > مدرسه متوسطه دخترانه ( دوره اول/راهنمایی )
نام مدیر: خانم رسولی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: م منیریه - خ منیریه - (شهیدمعیری) - کوچه شهید معتمدی -( ترجمان شمالی سابق)
شماره تلفن: ۶۶۴۰۲۱۰۸
شغل: آموزش و پژوهش > مدرسه متوسطه دخترانه ( دوره اول/راهنمایی )
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بوعلی
شماره تلفن: ۲۲۲۴۲۴۲۲
شغل: آموزش و پژوهش > مدرسه متوسطه دخترانه ( دوره اول/راهنمایی )
نام مدیر: خانم جراح
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان اختیاریه - خ شهید جهانی نیا کوچه مریم
شماره تلفن: ۲۲۵۸۸۷۴۰
شغل: آموزش و پژوهش > مدرسه متوسطه دخترانه ( دوره اول/راهنمایی )
نام مدیر: خانم باقری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: کامرانیه جنوبی - روبروی سازمان آب
شماره تلفن: ۲۲۲۹۲۹۵۹
۲۲۲۹۲۹۵۸
شغل: آموزش و پژوهش > مدرسه متوسطه دخترانه ( دوره اول/راهنمایی )
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: قلهک
شماره تلفن: ۲۲۶۱۵۲۲۳
شغل: آموزش و پژوهش > مدرسه متوسطه دخترانه ( دوره اول/راهنمایی )