مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

هنرستان پسرانه /

مجموع مورد ها ۱۵۵
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: حجت اله عزیزی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ رجایی - م بهشت - خ ابریشم - علی آباد شمالی خ شهید همدانی
شماره تلفن: ۵۵۰۶۱۱۶۶
۵۵۰۶۴۸۷۸
شماره دورنگار: ۵۵۰۶۴۸۷۸
نام مدیر: فیروزبهرام
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ جمهوری - خ میرزاکوچکخان
شماره تلفن: ۶۶۷۱۳۶۸۴
شماره دورنگار: ۶۶۷۱۹۵۹۲
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: باهنر
شماره تلفن: ۲۲۲۹۹۰۷۰
نام مدیر: سیدمرتضی موسوی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: یافت آباد شرقی - کوچه مدرسه - ش ۶۰
شماره تلفن: ۶۶۲۳۹۹۶۶
۶۶۲۴۷۸۷۸
شماره دورنگار: ۶۶۲۴۷۸۷۸
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: آرژانتین
شماره تلفن: ۸۸۷۷۴۰۱۳
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: دروازه شمیران
شماره تلفن: ۷۷۵۳۶۶۵۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مشکی
شماره تلفن: ۷۷۶۴۳۳۶۵
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: منتظری
شماره تلفن: ۳۳۳۴۷۹۴۳
نام مدیر: غلامرضا حجری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۶
نشانی: خ ولیعصر - بعداز تقاطع شهید بهشتی - پله سوم - ش ۵۷
شماره تلفن: ۸۸۷۲۷۴۲۷
۸۸۷۲۴۱۱۶
نام مدیر: علی میرزایی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: اتوبان نواب - خ بریانک - بعداز چهارراه رضایی
شماره تلفن: ۵۵۱۳۶۴۲۶
۵۵۷۳۳۲۰۵